O projektu

  • Projekt “Síť škol v roli Center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda” je realizován s podporou Evropské unie, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání”.
  • Hlavním cílem projektu je vytvářet prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, metodických materiálů, postupů, příkladů dobré praxe, a to v rámci výuky přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) v základních školách.
  • Činnost Centra využívá principu mezioborových souvislostí, vyplývajících z běžných přírodních jevů.
  • Centrum organizuje každý měsíc setkání pedagogů vícero základních škol za účelem vzájemného profesního obohacování. Všichni zúčastnění mají k dispozici metodicko-didaktické materiály, síťové sdílení a odborné redakční zázemí.
  • Do projektu se můžete zapojit (a setkání ve svém nejbližším Centru můžete začít navštěvovat) kdykoliv – stačí kontaktovat vedoucího Centra – viz kontaktní e-mail u jednotlivých Center.